RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningbehoefte in Purmerend

Door: Ilse Giesbers André Buys 19-8-2004

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend

Downloads: Rapport


De gemeente Purmerend wenst meer inzicht in de gemeentelijke woningbehoefte in de periode 2010 tot 2030. In tientallen jaren van grootschalige nieuwbouw is voornamelijk voorzien in de regionale woningbehoefte. De bevolking groeit nu zo snel dat de voorzieningen daarbij dreigen achter te blijven. Een pas op de plaats wordt noodzakelijk geacht om het voorzieningenniveau in de gemeente op peil te kunnen brengen. Maar een plotselinge daling van de woningproductie kan ook wel eens ongewenste effecten hebben. De gemeente heeft behoefte aan inzicht in de woningbehoefte van Purmerend na 2010, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Daarnaast is inzicht gewenst in de druk die vanuit de omliggende gemeenten vanaf 2010 op de Purmerendse woningmarkt verwacht mag worden. Dit inzicht stelt het gemeentebestuur in staat een weloverwogen beslissing te nemen over de bouwopgave vanaf 2010. In feite gaat het hierbij, gechargeerd, om de keuze om wel of niet meer bouwen. Deze notitie geeft het gemeentebestuur het gewenste inzicht in de woningbehoefte en de consequenties wanneer hier wel of niet aan tegemoet wordt gekomen.

Zoeken