RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vrijheid van vestiging aan banden

Door: Steven Kromhout 31-10-2005

Downloads: Artikel


Het ministerie van VROM werkt momenteel aan een grondige herziening van de Huisvestingswet. Vooruitlopend hierop heeft Minister Dekker aangekondigd dat gemeenten die woningen bouwen voor de ‘natuurlijke bevolkingsaanwas’ de mogelijkheid krijgen om deze woningen met voorrang toe te wijzen aan lokale woningzoekenden. Dit lijkt een breuk met het beleid om vrije vestiging te stimuleren. Gemeenten willen graag meer mogelijkheden om eigen inwoners voorrang te geven. Maar wat betekent dit voor woningzoekenden?

Zoeken