RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Van verdelen naar verhuizen

Door: Steven Kromhout Arjen Zandstra André Buys 15-9-2004

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Downloads: Rapport


Kunnen maatregelen in de woonruimteverdeling ervoor zorgen dat er meer doorstroming op de woningmarkt ontstaat? Om deze vraag van de Provincie Noord-Holland te beantwoorden ging RIGO na in hoeverre verhuisketens verlengd kunnen worden door toewijzingsregels te veranderen.

Zoeken