RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Keuzevrijheid in woonruimteverdeling

Door: Steven Kromhout 8-7-2005

Downloads: Rapport


In drie Noord-Hollandse regio's is een onderzoek gehouden onder woningzoekenden om te achterhalen in hoeverre woningzoekenden beperkt worden in hun zoekgedrag door passendheidscriteria, zoals huurinkomensnormen, woningbezettingsnormen en doelgroeplabels, of door geografische belemmeringen zoals bindingseisen.

Zoeken