RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in transitie

Door: Johan van Iersel André Buys Elien Smeulders 17-8-2012

Opdrachtgever: Wonen Zuid


In opdracht van Wonen Zuid voerde RIGO een grootschalig woningmarktonderzoek uit in het werkgebied van deze corporatie. De verkregen inzichten dienen als basis voor het strategisch voorraadbeleid in de komende jaren.

Zoeken