RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Onderkant van de woningmarkt

Door: Steven Kromhout 12-1-2006

Downloads: Rapport


In het kader van de Toezichtsbrief van de minister van VROM heeft RIGO een overzicht samengesteld van prestaties van woningcorporaties voor bijzondere doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, onzelfstandige jongeren en ex-psychiatrsiche patiënten. Corporaties bieden deze groepen ruimte voor maatschappelijke opvang, helpen hen weer zelfstandig te gaan wonen en geven hun woongedrag via schuldhulpverlening en tweedekansbeleid meer structuur.

Zoeken