RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Gelderse steden in profiel

Door: Ilse Giesbers André Buys 6-6-2006

Opdrachtgever: Gezamenlijke gemeenten GSO

Downloads: Rapport


Acht Gelderse gemeenten voeren, in samenwerking met de Provincie, het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) uit. Ten behoeve van dit beleid is in 2002 een stedenmonitor ontwikkeld. De stedenmonitor is een interessante bron voor informatie over de steden. Inmiddels is alweer de derde meting uitgevoerd. Inzicht wordt verkregen in hoe het met de acht steden is gesteld en hoe zij zich ontwikkelen op een aantal voor het beleid belangrijke indicatoren.

Zoeken