RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Referentiegroepen corporaties

Door: Steven Kromhout Kees Leidelmeijer 10-10-2006

Downloads: Rapport


Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft enige jaren geleden de zogenaamde referentiegroepen ontwikkeld. De referentiegroepen worden gebruikt als toetsingsinstrument bij bijvoorbeeld onderzoeken naar de financiële positie van corporaties en zijn opgenomen in de financiële benchmark van het CFV. Na enige jaren ervaring te hebben opgedaan met het concept van de referentiegroepen, heeft het Centraal Fonds geconstateerd dat de bruikbaarheid van de referentiegroepen inmiddels niet meer voldoet aan de verwachtingen. RIGO heeft onderzocht in hoeverre (andere) referentiegroepen wel kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de toepassing door het Centraal Fonds.

Zoeken