RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktverkenning Wormerland

Door: Ilse Giesbers André Buys 7-3-2007

Opdrachtgever: Gemeente Wormerland


Als onderlegger voor een woonvisie is voor Wormerland een cijfermatige verkenning uitgevoerd van behoeften, kansen en bedreigingen op de woningmarkt. Onderdelen van de verkenning zijn een trendmatige bevolkingsprognose en een verkenning van de mogelijke effecten van een drietal bouwscenario's.

Zoeken