RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De juiste persoon op de juiste plaats

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 10-7-2007

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Downloads: Rapport


In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft RIGO onderzoek gedaan naar de afstemming tussen woonruimteverdeling en indicatiestelling voor zorg in Zuid-Holland. Daarbij is de organisatie van de woonruimteverdeling en indicatiestelling in de verschillende regio's in kaart gebracht en zijn in drie regio's interviews gehouden met betrokken partijen.

Zoeken