RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verbeteren in plaats van slopen

Door: Steven Kromhout 18-10-2007

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Downloads: Rapport


De stedelijke vernieuwing is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer aandacht te besteden aan verbeteren in plaats van slopen. Zes projecten waar is gekozen voor een andere aanpak dan sloop, worden in deze rapportage beschreven: Swammerdambuurt in Amsterdam (Oost), De Witte Wijk in Heerlen (Molenberg), De Lessepsbuurt in Utrecht (Zuilen), Rembrandtlaan in Almelo (Zuidwest), Gerbrand Bakkerstraat in Groningen (Oosterparkwijk), Millinxbuurt in Rotterdam (Tarwewijk). 

De zes projecten geven inzicht in de praktijkervaring bij vernieuwing van een buurt, zonder dat grootschalige sloop plaatsvindt. Waar lopen corporaties tegenaan, hoe verloopt de communicatie met bewoners, welke ontwikkeling maakt de buurt door? Wat de projecten gemeen hebben is dat de fysieke structuur van de woningen door renovatie behouden is gebleven. 

De gekozen aanpak varieert van groot onderhoud tot casco-renovatie, samenvoegen en verkoop. De vernieuwing heeft geleid tot buurten die op verschillende fronten, waaronder de woonomgeving, zijn verbeterd. Het samenvoegen van appartementen tot gezinswoningen heeft in veel gevallen voor meer differentiatie en keuze voor bewoners gezorgd. Verkoop van (een deel van) de woningen is daar in vier van de zes projecten ook voor bedoeld, maar ook voor het dekken van kosten van het gehele project. De projecten zijn weliswaar niet altijd geheel soepel verlopen, maar ze laten wél zien dat de vernieuwing van een buurt zonder sloop zeer veel mogelijkheden en varianten biedt.

Zoeken