RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Klanten de maat genomen

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 29-7-2008

Opdrachtgever: SVH

Downloads: Rapport


In opdracht van de Sociale Verhuurders Haaglanden heeft RIGO een klantonderzoek uitgevoerd onder actief-woningzoekenden in Haaglanden. Door middel van een internetenquête van 15 stellingen zijn de wensen en behoeften van deze groep en hun mening over Model op maat in beeld gebracht. Deze rapportage bevat de uitkomsten van dit onderzoek.

Zoeken