RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Eenheid in verscheidenheid

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 29-7-2008

Opdrachtgever: Integemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland

Downloads: Rapport


Op verzoek van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland heeft RIGO een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke huisvestingsverordeningen in de regio. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de verhouding met de regionale modelverordening uit 1996. In hoeverre stemmen de gemeentelijke verordeningen (nog) overeen met de modelverordening? Tevens wordt in de notitie ingegaan op toekomstige ontwikkelingen in de regio. Het initiatief van de gemeenten in de Krimpenerwaard om een subregionale verordening op te stellen, staat hierbij centraal.

Zoeken