RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie Lotingmodel Acantus

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 4-8-2009

Opdrachtgever: Acantus Groep


Acantus is de grootste corporatie in Oost-Groningen, een krimpregio waar de woningmarkt relatief ontspannen is. Toch is ook daar de woonruimteverdeling een belangrijk thema. Acantus hanteert sinds enkele jaren een lotingsysteem voor de toewijzing van haar woningen. Ten behoeve van de evaluatie hebben studenten van de Hanzehogeschool Groningen woningzoekenden geenqueteerd en geinterviewd. RIGO heeft de cijfers uit het lotingsysteem geanalyseerd. De conclusies van het onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen waarmee Acantus aan de slag is gegaan om de woonruimteverdeling in Oost-Groningen te verbeteren.

Zoeken