RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Twee jaar Directe Zoeker

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout Petra Burger 23-3-2009

Opdrachtgever: SVH

Downloads: Rapport


RIGO evalueerde voor de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) het experiment Directe Zoeker. Via Directe Zoeker wordt een deel van het woningaanbod in de regio verloot. 

Uit de evaluatie blijkt dat Directe Zoeker effectief is. Het sluit aan bij de wensen van woningzoekenden die snel een huis willen. Ook de verdeelresultaten voldoen aan de verwachtingen: woningen zijn sneller verhuurd, er wordt minder geweigerd en mensen met een lage inschrijvingsduur hebben meer kans op een woning. In de rapportage wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het Directe Zoekersysteem te verbeteren. In de loop van 2009 besluiten de SVH en het stadsgewest of, en in welke vorm, het experiment een vervolg krijgt.

Zoeken