RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectief sanctiebeleid?

Door: Sjoerd Zeelenberg Petra Burger Steven Kromhout 7-6-2009

Opdrachtgever: Sociale Verhuurders Haaglanden

Downloads: Rapport


RIGO evalueerde voor de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) het gevoerde sanctiebeleid voor woningzoekenden die niet reageren op een aanbieding. Uit de evaluatie is gebleken dat sinds de invoering van het huidige sanctiebeleid het aantal weigeringen en niet-reacties is gedaald. Door middel van telefonische interviews is een aantal woningzoekenden gevraagd naar hun ervaringen met het sanctiebeleid en hun redenen om niet te reageren op een aangeboden woning.

Zoeken