RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Analyse woonruimteverdelingcijfers Westland

Door: Lisan Wilkens Steven Kromhout 14-3-2009

Opdrachtgever: Gemeente Westland


Gemeente Westland heeft naar aanleiding het uitkomen van de aanbodrapportage Haaglanden RIGO gevraagd een nadere analyse te maken van de Westlandse woonruimteverdeelgegevens. Onder meer in beeld brengen van de effecten van de open woningmarkt voor de positie van Westlanders.

Zoeken