RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Dynamiek op de Haagse woningmarkt

Door: André Buys Petra Burger 15-5-2009

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag


Op verzoek van de gemeente zijn de verhuisketens in Den Haag verkend en de mogelijkheden om die te beïnvloeden. De aandacht ging hierbij speciaal uit naar drie zaken. Ten eerste de ontwikkelingen in vraag en aanbod en de mogelijke gevolgen van vraaguitval als gevolg van de kredietcrisis. Ten tweede de invloed van nieuwbouw en sloop op de totale verhuisdynamiek over meerdere schakels van de verhuisketen. En ten slotte de mogelijkheid om de dynamiek aan te jagen door het ondersteunen van koopstarters.

Zoeken