RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningbouw in de A7-zone

Door: Jan Scheele - Goedhart André Buys 18-2-2009

Opdrachtgever: A7-zone


Voor de zes gemeenten in de Friese A7-zone heeft RIGO onderzocht hoe de gemeentelijke bouwplannen zich verhouden tot de kwalitatieve visie op wonen en tot de kwantiatieve behoefteprognose van de provincie Friesland. Mede naar aanleiding van deze analyse zijn de gemeenten samen om de tafel gaan zitten om het bouwprogramma beter af te stemmen op de behoefte.

Zoeken