RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningbehoefte in Steenwijkerland 2020

Door: Lisan Wilkens Ilse Giesbers André Buys 18-2-2009

Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland


RIGO heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de lokale en bovenlokale woningbehoefte in de gemeente Steenwijkerland. De inzichten uit het RIGO-onderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van de Stadsvisie Steenwijk 2030.

Zoeken