RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Slaagkansen in Utrecht

Door: Lisan Wilkens Steven Kromhout 18-2-2009

Opdrachtgever: STUW en Gemeente Utrecht


RIGO heeft op basis van WoningNet-gegevens onderzoek gedaan naar de daling van de slaagkansen van woningzoekenden in Utrecht, in het bijzonder de woningzoekenden met een minimuminkomen.

Zoeken