RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wonen op een rijtje

Door: André Buys Ilse Giesbers 1-2-2007

Opdrachtgever: Ministerie van VROM, DGWWI

Downloads: Rapport


Dit is de zogeheten ‘kernpublicatie’ over het Woononderzoek Nederland (WoON) 2006. Het rapport geeft een overzicht van de woningmarkt in de totale breedte. De publicatie bevat basisgegevens over onder meer de huisvesting van de Nederlandse bevolking, verhuiswensen, gerealiseerde verhuizingen, woonlasten en leefbaarheid. Verplichte bagage voor iedereen die in de Nederlandse woningmarkt is geïnteresseerd.

Zoeken