RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Tekenen van vertrouwen

Door: André Buys 1-9-2008

Opdrachtgever: Politieacademie

Downloads: Rapport


Voor de Politieacademie maakte RIGO een typologie van stedelijke woonwijken, die beoogt iets te zeggen over het vertrouwen dat mensen hebben in een woongebied, of juist het gebrek aan vertrouwen. Dit vanuit de wetenschap dat vertrouwen een essentiële rol speelt in het verval, de handhaving dan wel het herstel van een prettig woonklimaat in het algemeen en van orde en veiligheid in het bijzonder. Indicatoren zijn bevolkingsdynamiek, gewildheid en sociaal-economische status.

Zoeken