RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Over wijken in steigers en stijgers in wijken

Door: André Buys 1-9-2008

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Downloads: Rapport


Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van stedelijke ‘probleemwijken’. In onderzoek wordt echter zelden gekeken naar de dynamiek in dergelijke wijken. Dit terwijl veel doelstellingen betrekking hebben op het verbeteren van de positie van bewoners. En bewoners van stedelijke wijken zijn veelal ‘passanten’ die er slechts kort wonen. Het is dus van belang om meer te weten te komen over de betekenis van buurten in de levensloop van ‘passanten’ en daar zonodig beleid op af te stemmen. Dit artikel beoogt hieraan bij te dragen.

Zoeken