RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Sturen met nieuwbouw

Door: André Buys Johan van Iersel 1-9-2008

Opdrachtgever: Ministerie van VROM, DGWWI

Downloads: Rapport


Met een aandeel van nog geen één procent op de voorraad lijkt nieuwbouw een druppel op een gloeiende plaat. Toch kan nieuwbouw lokaal heel wat teweeg brengen. Onder de vlag ‘sturen met nieuwbouw’ heeft RIGO dit in beeld gebracht. In één artikel worden drie thema’s belicht: het faciliteren van wooncarrières in binnenstedelijk gebied, de effecten van grootschalige nieuwbouw ‘in de wei’ (case Almere) en de effecten van nieuwbouw in een krimpregio (case Zuid Limburg).

Zoeken