RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in Fryslân

Door: André Buys 1-12-2007

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Downloads: Rapport


De Provincie Fryslân houdt periodiek een grootschalig woningmarktonderzoek, het Woningbehoefte Onderzoek Fryslân (Wobof). RIGO analyseerde de uitkomsten van het onderzoek uit 2007. Tevens biedt het rapport een doorkijkje naar het jaar 2016. Daartoe verbonden we de uitkomsten van het Wobof met bevolkingsprognoses.

Zoeken