RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De ideale mix

Door: André Buys 1-12-1997

Opdrachtgever: Ministerie van VROM, DGW

Downloads: Rapport


Reeds in 1997 verrichte RIGO een literatuurstudie naar de relatie tussen de bevolkingssamenstelling en het wel en wee van woonwijken. In de studie worden drie invalshoeken onderscheiden, die in de praktijk nogal eens door elkaar heel lopen en aanleiding geven tot misverstanden en ‘langs en elkaar heen’ discussies. Veel van de in 1997 verkregen inzichten zijn nog altijd actueel.

Zoeken