RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De Woonversnelling

Door: Steven Kromhout 13-5-2009

Opdrachtgever: Woongroep Holland en Ymere

Downloads: Rapport


Onder de titel De Woonversnelling hebben woningcorporaties Ymere en Woongroep Holland in de regio Amsterdam geëxperimenteerd met de toewijzing van woningen aan doorstromers via loting. Zij hoopten met het experiment op meer dynamiek in de sociale huursector, zodat ook doorstromers met een relatief korte woonduur een extra stap konden zetten in hun wooncarrière. RIGO evalueerde de effecten.

Doorstromers met een korte woonduur hebben het meest van het experiment geprofiteerd. Deze woningzoekenden hebben op meer woningen gereageerd en vaker woningen uitgekozen waarop relatief weinig anderen hadden gereageerd. Door strategisch te reageren konden zij hun kans om ingeloot te worden vergroten. 
RIGO heeft aan de hand van adresgegevens verhuisketens gereconstrueerd. Daaruit bleek dat de verhuring van een woning via De Woonversnelling vaker gevolgd wordt door een reeks nieuwe verhuringen dan in het reguliere systeem. Deze langere verhuisketens zorgen voor meer aanbod voor woningzoekenden. De Woonversnelling schakelt de omloopsnelheid van sociale huurwoningen dus een tandje hoger.

Zoeken