RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Armoede onder huurders neemt toe

Door: Steven Kromhout 4-9-2013

Opdrachtgever: Woonbond

Downloads: Rapport


In opdracht van de Woonbond heeft RIGO onderzoek verricht naar de huur- en energielasten van huurders van gereguleerde huurwoningen. Hieruit blijkt dat een steeds grotere groep huurders in armoede leeft.

Het onderzoek beperkt zich tot huurders van gereguleerde huurwoningen, met een huur tot de huurtoeslaggrens (€664 in 2012). Op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2012 heeft RIGO berekend hoeveel bestedingsruimte deze huurders overhouden na aftrek van huur en de energierekening. Het resterende bedrag is vergeleken met de kosten voor overige uitgaven uit het zogenaamde ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’ (NVMT-budget). Dit budget wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gebruikt om armoede te definiëren. Huurders die onvoldoende te besteden hebben om de uitgaven uit dit budget te bekostigen, leven volgens deze definitie in armoede.

Uit het onderzoek blijkt dat 28% van de huurders van gereguleerde huurwoningen na aftrek van woonlasten onvoldoende overhoudt voor de overige uitgaven uit het ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’. Door de ontwikkeling van de huren, de energieprijzen en de koopkracht neemt dit percentage in deze kabinetsperiode toe tot naar schatting 35% van de huurders in 2017.


Meer over: Armoede een steeds groter probleem onder huurders

Zoeken