RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Verhuisd vanwege sloop

Door: André Buys 2-11-2009

Opdrachtgever: Woonpunt, Servatius, Maasvallei en gemeente Maastricht

Downloads: Rapport


RIGO heeft in opdracht van de drie Maastrichtse corporaties en de gemeente onderzoek gedaan naar de ervaringen en oordelen van bewoners die zijn verhuisd vanwege sloop in de periode 1998 tot en met de eerste helft 2009. Aan de bewoners is een schriftelijke vragenlijst gestuurd. Aanvullend zijn telefonische interviews gehouden met een aantal bewoners. 

De gemeente en de corporaties willen met het onderzoek inzicht krijgen in de verhuisbewegingen en de gevolgen voor en ervaringen van de geherhuisveste bewoners. Deze informatie zal worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de plannen en het proces rondom herstructurering in de komende jaren.

Zoeken