RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Studeren in de Topstad

Door: André Buys 6-7-2009

Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit


Visie van de Amsterdamse universiteiten op de ontwikkeling van Amsterdam als studentenstad en de bijbehorende huisvestingsopgave. Inclusief een raming van de studentenaantallen. Het document is mede bedoeld als pleitnotitie om studentenhuisvesting op de politieke agenda te krijgen.

Zoeken