RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een half jaar Huur op Maat

Door: Steven Kromhout Esther Cozijnsen Petra Burger 16-7-2009

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Onderzoeksrapport


RIGO heeft de eerste resultaten van Huur op Maat onderzocht en beschreven in de voortgangsrapportage ‘Een half jaar Huur op Maat’. Huur op Maat is een landelijk experiment met inkomensafhankelijke huren. RIGO voert in opdracht van de SEV de evaluatie van dit experiment uit. 

In oktober 2008 zijn vier corporaties in drie gebieden van start gegaan met Huur op Maat: De Alliantie Eemvallei en Portaal in Amersfoort, Sité Woondiensten in Doetinchem en Woonconcept in Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. De voortgangsrapportage beschrijft de eerste resultaten van Huur op Maat in deze gebieden in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009. Vanwege de nog korte looptijd van het experiment kunnen nog geen conclusies worden getrokken. 

Rond maart 2009 hebben nog eens negen corporaties in negen gebieden zich aangesloten bij het experiment. Er is een enquête gehouden onder woningzoekenden in alle gebieden om het draagvlak voor Huur op Maat te peilen. Driekwart van de respondenten is het eens met de stelling dat het goed is dat mensen bij Huur op Maat-woningen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.

Het totale experiment duurt drie jaar. Vanaf 1 oktober, wanneer het experiment een jaar loopt, begint RIGO met de tussenevaluatie. Dan hopen we meer te kunnen zeggen over het bereiken van de doelstellingen van Huur op Maat en de verwachte effecten op de woningmarkt. Begin 2010 worden de uitkomsten hiervan verwacht.

Meer over: Transparantietool Tussenevaluatie Huur op Maat

Zoeken