RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bomenbuurt Winschoten

Door: Sjoerd Zeelenberg André Buys 31-1-2010

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Rapport


In het najaar van 2009 heeft RIGO in opdracht van de SEV in de Bomenbuurt in Winschoten een bewonersonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was de ambitie van de gemeente Winschoten en woningcorporatie Acantus om de wijk ‘krimpproof’ te maken. De Bomenbuurt in Winschoten kampt met een aantal problemen. De leefbaarheid staat onder druk en de stedenbouwkundige structuur is niet optimaal (hoge dichtheden, stenig, parkeerproblemen). Daarnaast is de technische kwaliteit van de woningen zeer matig te noemen. Het betreft grotendeels jaren ’50 woningen. 

De vraag in het bewonersonderzoek is in hoeverre de problematiek en de mogelijke oplossingsrichting worden onderkend door de eigenaar-bewoners en huurders in de buurt. Daarnaast is nog niet duidelijk welke positie eigenaar-bewoners innemen t.a.v. ingrepen in hun eigen woning. Om dit inzichtelijk te kunnen maken, heeft RIGO in samenwerking met de betrokken partijen een bewonersonderzoek opgezet. Het onderzoek is vervolgens door enthousiaste medewerkers van de gemeente Winschoten en de Stichting Welzijn Oldambt uitgevoerd en vervolgens door RIGO geanalyseerd.

Zoeken