RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonruimteverdeling in Leerdam

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 2-9-2009

Opdrachtgever: Gemeente Leerdam en KleurrijkWonen

Downloads: Rapport


In de aanloop naar de herziening van de huisvestingsverordening heeft RIGO voor de gemeente Leerdam en KleurrijkWonen een evaluatie van de woonruimteverdeling uitgevoerd. In de evaluatie is niet alleen stilgestaan bij de prestaties van het huidige systeem en de effectiviteit van de bestaande regels; ook zijn de praktische uitvoerbaarheid en de ervaringen van woningzoekenden aan bod gekomen. In het najaar 2009 neemt de raad een besluit over de aangepaste verordening.

Meer over: Woonruimteverdeling

Zoeken