RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Appartementen in de A9-zone

Door: André Buys 12-3-2010

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen


De rijksweg A9 doorsnijdt Amstelveen. Het ondergronds brengen van deze weg biedt kansen voor de ontwikkeling van een centrumstedelijk milieu. Is daar wel markt voor en onder welke voorwaarde kan dit plan slagen?

Zoeken