RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bewonersonderzoek Ganzedijk

Door: André Buys 3-11-2009

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Rapport


Sinds enige tijd staat het Groningse dorp Ganzedijk volop in de schijnwerpers als voorbeeld van een dorp dat te maken krijgt met de effecten van bevolkingskrimp en gerelateerde problemen als leegstand en verpaupering. 

De gemeente Reiderland, provincie Groningen en woningcorporatie Acantus werken samen met de bewoners aan een toekomstperspectief voor het dorp. Hiervoor is inzicht nodig in onder meer de technische kwaliteit van de woningen en de haalbaarheid van een collectieve energievoorziening. Een beeld van wat de bewoners willen met Ganzedijk mag eveneens niet ontbreken. Daarom heeft RIGO in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), die nauw betrokken is bij de problematiek van Ganzedijk, een bewonersonderzoek uitgevoerd.

Meer over: Lessen uit Ganzedijk

Zoeken