RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Inkomens in Den Haag

Door: André Buys Petra Burger 9-3-2010

Opdrachtgever: DSO Den Haag


RIGO heeft een rapport opgesteld over de inkomenssituatie van de Haagse bevolking en de bestedingsmogelijkheden op de woningmarkt op basis van het Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO). Tevens is een nevenrapport gemaatk met definities en wettelijke regelingen.

Zoeken