RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Studeren in de Topstad

Door: André Buys 4-3-2010

Opdrachtgever: UvA en VU

Downloads: Rapport


Voor Amsterdamse onderwijsinstellingen onderzocht RIGO de behoefte aan studentenhuisvesting. Het rapport bevat de visie van het Amsterdamse Hoger Onderwijs op de groei van het aantal studenten, de positie van de studenten in de stad en de behoefte aan studentenhuisvesting.

Zoeken