RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De woningmarkt in Zaanstad

Door: Marlies van der Vlugt André Buys 11-6-2010

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad en Parteon

Downloads: Rapport


Voor gemeente Zaanstad en Parteon heeft RIGO de huidige en toekomstige situatie op de woningmarkt in Zaanstad in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het WoON 2009.

Zoeken