RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonruimteverdeling opnieuw bekeken

Door: Steven Kromhout Arjen Zandstra 18-12-2006

Opdrachtgever: Aedes en Ministerie van EZ

Downloads: Rapport


‘Woonruimteverdeling opnieuw bekeken’ is het eindproduct van een onderzoek in opdracht van Aedes en het ministerie van Economische Zaken naar de actuele stand van de woonruimteverdeling in Nederland. In hoeverre is het beeld van oplopende wachtlijsten terecht? En hoe kan de woningmarkt in de sociale huursector beter haar werk doen? Het rapport levert geen pasklare antwoorden maar wel veel bouwstenen voor discussie.

Meer over: Woonruimteverdeling

Zoeken