RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een landelijke portal voor de sociale huursector

Door: Arjen Zandstra Thierry Wever 15-7-2010

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Rapport


De zoektocht naar een sociale huurwoning is een gecompliceerde, aangezien de woonruimteverdeling regionaal is georganiseerd en de manier waarop woningen worden aangeboden lokaal varieert. In opdracht van de SEV heeft RIGO samen met ORKA-advies een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een landelijk huurportal. Een website -vergelijkbaar met Funda voor de koopsector - met het beschikbare aanbod van sociale huurwoningen in alle Nederlandse gemeenten die de huurwoningenmarkt transparanter moet maken. 

Een eerste mogelijkheid is een doorlinkpagina met verwijzingen naar het sociale huuraanbod in de gemeente van keuze. Een demo-webapplicatie van deze mogelijkheid is gemaakt. Een tweede mogelijkheid is een website waarop het landelijk beschikbare huuraanbod wordt verzameld en gepresenteerd. Ten slotte is een derde mogelijkheid om een website met het landelijk beschikbare huuraanbod uit te breiden om daadwerkelijk tot een match te komen tussen de vrijkomende woningen en de potentiële nieuwe huurders.

Zoeken