RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een jaar Woonzicht.nl

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg 9-11-2007

Opdrachtgever: VWHR

Downloads: Rapport


In 2006 is de regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland in werking getreden. Op grond van deze verordening is medio 2006 Woonzicht.nl van start gegaan, het nieuwe woonruimtezoeksysteem voor de regio Holland Rijnland. Bij de invoering is afgesproken dat de werking van het regionale huisvestingsbeleid op het gebied van woonruimteverdeling na één jaar geëvalueerd zou worden. Kort gezegd gaat het bij de evaluatie om de vraag of het beleid de beoogde effecten heeft en of aanpassingen van de Huisvestingsverordening wenselijk zijn. 

RIGO bracht de het zoekgedrag en de verdelingsresultaten van het eerste jaar Woonzicht.nl in beeld.

Zoeken