RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wonen in Den Haag 2009

Door: André Buys Marlies van der Vlugt 5-9-2010

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag


RIGO heeft een analyse van het Woononderzoek Nederland (WoON 2009) voor de gemeente Den Haag uitgevoerd. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de effecten van de kredietcrisis.

Zoeken