RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectverkenning behoud inschrijfduur

Door: Steven Kromhout 9-3-2010

Opdrachtgever: Bestuur Regio Utrecht

Downloads: Rapport


In de regio Utrecht wordt overwogen om starters/jongeren hun inschrijfduur te laten behouden bij acceptatie van een woning. Aan RIGO is gevraagd om de problemen van jonge doorstromers op de woningmarkt te onderzoeken en te verkennen welke effecten deze maatregel zou kunnen hebben. In de rapportage is ook gekeken naar ervaringen elders in het land met soortgelijke maatregelen.

Zoeken