RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Vastgoedsturing Viverion

Door: Peter van Os Thierry Wever 29-10-2011

Opdrachtgever: Viverion


Viverion is in 2009 ontstaan als gevolg van een fusie tussen Spectrum Wonen en De Goorse Volkswoning. Dit gaf aanleiding om het beleid van de beide voorlopers te integreren en actualiseren. RIGO heeft niet alleen inhoudelijke ondersteuning geboden, ook heeft RIGO begeleiding gegeven bij het implementeren van de beleidsachtbaan waarmee het beleidsproces ook voor de komende jaren verankerd is.

Zoeken