RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Evaluatie regionale huisvestingsverordening

Door: Lisan Wilkens Steven Kromhout Esther Cozijnsen 18-11-2009

Opdrachtgever: BRU

Downloads: Rapport


De woonruimteverdeling in de regio Utrecht is regionaal geregeld. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) stelt de regels hierover vast voor het BRU-gebied en heeft deze regels vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening BRU. De afgelopen jaren zijn enkele belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd in het systeem van woonruimteverdeling. Deze wijzigingen zijn aanleiding geweest voor het BRU om een evaluatie op te laten stellen. 

De evaluatie richt zich op een aantal onderwerpen binnen de woonruimteverdeling en is geen algehele evaluatie van de huisvestingsverordening. De focus ligt op het onderzoeken en in kaart brengen van de effecten van de beleidswijzigingen in de afgelopen jaren. Onderwerpen die centraal staan zijn: effecten van de wijzigingen op de positie van starters en doorstromers, scheefheid (naar inkomen en huishoudengrootte), ontwikkeling van de positie van jongeren en ouderen, ontwikkeling van het aantal verhuringen aan urgenten en gevolgen hiervan voor overige woningzoekenden, (stagnatie van de) doorstroming in relatie tot de wijzigingen en gebruik van lokaal maatwerk door gemeenten.

Zoeken