RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een nieuwe koers voor de woonruimteverdeling

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout Thierry Wever 19-8-2010

Opdrachtgever: Welbions en Twinta Wonen

Downloads: Rapport


Welbions en Twinta Wonen hebben RIGO gevraagd mee te denken bij het actualiseren van de uitgangpunten van de woonruimteverdeling in Hengelo. Dit heeft geleid tot een koersnotitie, waarin de bakens voor de woonruimteverdeling voor de komende jaren zijn gezet.

Zoeken