RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Selectief toewijzingsbeleid Hambaken

Door: Sjoerd Zeelenberg Jan van der Schaar Steven Kromhout 30-11-2011

Opdrachtgever: Zayaz

Downloads: Artikel Vitale Stad Rapport


RIGO evalueerde de pilot selectieve woningtoewijzing in de wijk Hambaken (´s-Hertogenbosch) en onderzocht de effecten van de pilot op de instroom in de wijk en de effecten op de leefbaarheid. De pilot selectieve woningtoewijzing in Hambaken loopt sinds 1 oktober 2009 en was aanvankelijk opgezet voor twee jaar. Oktober 2011 hebben het College en de corporaties besloten tot verlenging voor twee jaar.

Het doel van de selectieve toewijzing is het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Na bijna twee jaar selectief toewijzen heeft RIGO de volgende vier conclusies kunnen trekken.

Er is een duidelijk verband tussen de screening en de instroom in de wijk. De instroom in Hambaken is door de pilot behoorlijk beïnvloed. Het aantal afgewezen huishoudens is aanzienlijk, zeker ten opzichte van het aanbod. Als gevolg van de selectieve woningtoewijzing zijn minder lage inkomens ingestroomd.

Het verband tussen de selectieve toewijzing en ontwikkelingen in de leefbaarheid kan niet aangetoond worden. Het is immers niet bekend wat er zou zijn gebeurd als de afgewezen huishoudens wel in Hambaken zouden zijn komen wonen. Dit betekent echter niet dat het verband er niet is.

Er is geen negatief effect aantoonbaar op de leefbaarheid elders in Den Bosch. Het is ook niet aannemelijk dat de huisvesting van afgewezen huishoudens in andere wijken leidt tot een verslechtering van leefbaarheid en veiligheid, vanwege de spreiding en beperkte aantallen.

De medewerkers die betrokken zijn bij de pilot en de professionals die werken in Hambaken zijn vrijwel unaniem positief over de selectieve toewijzing. Zij zien de sfeer in de wijk verbeteren door de andere instroom; nieuwe bewoners hebben een positievere houding. De wijkprofessionals geven aan dat de selectieve woningtoewijzing de andere maatregelen in de wijk ondersteunt. De integrale aanpak van sociale, leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek in Hambaken werkt in hun ogen effectiever door de selectieve woningtoewijzing.

Voor meer informatie over de selectieve woningtoewijzing en als u meer wilt weten over de onderzoeksresultaten, kunt u contact opnemen met: Woningcorporatie Zayaz (communicatie@zayaz.nl / 073-648 24 00) of Gemeente ’s-Hertogenbosch (wonenengrondzaken@s-hertogenbosch.nl / 073-6055010).

In Vitale Stad (#8, oktober 2011) hebben Sjoerd Zeelenberg en Lisan Wilkens een artikel geschreven (link) over de screening van kandidaat-huurders.


Zoeken