RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Grote projecten in Dongen

Door: Jan Scheele - Goedhart Thierry Wever 23-11-2010

Opdrachtgever: Gemeente Dongen


In opdracht van de rekenkamercommissie Dongen heeft RIGO een onderzoek uitgevoerd naar de sturing van de raad bij grote projecten. Dit is gebeurd aan de hand van twee casestudies: een woningbouwlocatie en de herstructurering van een bedrijventerrein. Het rapport van de rekenkamercommissie is op de site van de gemeente te vinden.

Zoeken