RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectverkenning woonduur

Door: Steven Kromhout 9-10-2010

Opdrachtgever: Sociale Verhuurders Haaglanden

Downloads: Rapport


In Haaglanden denken gemeenten en corporates gezamenlijk na over de optimalisatie van het woonruimteverdelingsysteem. Een van de discussiepunten betrof de rangordebepaling. Daarbij ging het met name om de vraag of en in hoeverre doorstromers op basis van hun woonduur extra inschrijvingsduur zouden krijgen. Met behulp van een simulatiemodel zijn de effecten van verschillende varianten in beeld gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar de effecten op de kansen van verschillende groepen woningzoekenden als naar het doorstroomeffect op het vrijkomen van verschillende soorten woningen. Op basis van de uitkomsten is uiteindelijk gekozen voor een van de scenario's.

Zoeken